+40 374 885 691

Clasa ECO

În anul şcolar 2016 – 2017, în școlile  Gimnaziale 308, 194 și 79 din Sectorul 4, s-a desfăşurat programul educativ tip concurs,  „Clasa ECO”.

Programul a fost susţinut de către REBU şi s-a adresat tuturor elevilor, propunându-şi atât informarea copiilor cât şi a adulţilor ce vin în contact cu aceştia, asupra obligativităţii şi a necesităţii colectării selective a deşeurilor în vederea reciclării. De asemenea, s-a urmărit deprinderea obiceiului de a depozita corect deşeurile reciclabile şi de a le preda operatorului de salubritate la date fixe.

În cadrul acestui program :

  • au fost amplasate 255 coșuri de interior pentru deșeurile reciclabile (inscripționate adecvat), în toate sălile de curs și holurile unității de învățământ;
  • cei 3470 de elevi și profesorii lor au fost instruiți cum să utilizeze corect recipientele și au primit flyere informative cu date privitoare la colectarea selectivă a deșeurilor;
  • în toate sălile de curs și pe holurile instituției de învățământ au fost puse afișe cu informații legate de colectarea corectă a deșeurilor reciclabile;
  • fiecare clasă și-a desemnat 2 reprezentanți, care au ținut evidența zilnică a cantităților de deșeuri reciclabile generate și care au participat la întâlnirile lunare pentru analizarea stadiului proiectului.

 

Pe data de 01 iunie 2017, în fiecare școală participantă, a fost desemnată Clasa ECO – clasa care a colectat cea mai mare cantitate de deseuri reciclabile. Elevii claselor câștigătoare au primit, din partea Societății REBU, cadouri și diplome.

Toate cadrele didactice implicate în program au primit diplome și adeverințe de participare.

INAPOI LA Responsabilitate Sociala