+40 374 885 691
REBU

Acte necesare

Contractele pentru Persoane Juridice – Agenţi Economici, Asociaţii de Locatari / Proprietari sau Persoane fizice pot fi încheiate de Luni până Vineri, între orele 8:00 - 16:30 la sediul REBU din București, Sector 6, Splaiul Independentei nr. 319, OB 152 – dreapta

1
Persoane Juridice – Agenţi Economici:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);
 • Copie Act Spaţiu de Funcţionare, sediu şi puncte de lucru dacă este cazul;
 • Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;
 • Ştampila firmei;

2
Asociaţii de Locatari sau Proprietari:

 

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare) în cazul Asociaţiilor de Proprietari;
 • Declaraţie locatari pentru desemnarea ca administrator al Asociaţiei de Locatari;
 • Împuternicire cu semnătura administratorului si ștampila asociației;
 • Copie după ultima listă de întreţinere din care să reiasă numărul de persoane;
 • Ştampila asociaţiei;

 

3
Persoane fizice:

 

 • Copie act spaţiu;

 

4
Organizare de şantier:

 

 • Copie Certificat de Urbanism, Plan Cadastral 1:500, 1:2000, Act Proprietate;
 • Copie CUI în cazul persoanelor juridice;
 • Delegaţie, împuternicire şi ştampilă în cazul persoanelor juridice.