+40 374 885 691
REBU

Acte necesare

Contractele pentru Persoane Juridice – Agenţi Economici, Asociaţii de Locatari / Proprietari sau Persoane fizice pot fi încheiate:

 

Fizic, pe loc, la sediile REBU din:

Bucuresti, in intervalul Luni -Vineri, între orele 8:00 – 16:30:

  • Sema Parc – Splaiul Independenței nr. 319, OB 152, Sector 6

Calarasi, in intervalul Luni -Vineri, între orele 9:00 – 17:30:

  • Str. Prelungirea București nr. 4 (casierie)

Online (prin transmiterea documentelor si a actelor necesare contractului, pe email, la adresa: office@rebu.ro)

1
Persoane Juridice – Agenţi Economici:

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare);
 • Copie Act Spaţiu de Funcţionare, sediu şi puncte de lucru dacă este cazul;
 • Delegaţie sau Împuternicire pentru persoana ce încheie contractul;
 • Ştampila firmei;

2
Asociaţii de Locatari sau Proprietari:

 

 • Copie CUI (Cod Unic de Înregistrare) în cazul Asociaţiilor de Proprietari;
 • Declaraţie locatari pentru desemnarea ca administrator al Asociaţiei de Locatari;
 • Împuternicire cu semnătura administratorului si ștampila asociației;
 • Copie după ultima listă de întreţinere din care să reiasă numărul de persoane;
 • Ştampila asociaţiei;

 

3
Persoane fizice:

 

 • Copie act spaţiu;

 

4
Organizare de şantier:

 

 • Copie Certificat de Urbanism, Plan Cadastral 1:500, 1:2000, Act Proprietate;
 • Copie CUI în cazul persoanelor juridice;
 • Delegaţie, împuternicire şi ştampilă în cazul persoanelor juridice.