+40 374 885 691
REBU

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre. Ne ocupăm de străzi, parcări, colectăm separat deşeuri menajere, asimilabile, din construcţii, reciclabile, amenajăm spaţii verzi şi locuri de agrement, deszăpezim şi curăţăm gheaţa de pe carosabil.

Instalații de tratare a deșeurilor

Stație proprie de sortare

Ce sortăm?
Fracția uscată din deșeurile menajere colectată în amestec. adică separăm pe componente tot ce poate fi reciclat: hârtie, carton, plastic, PET, folie, sticlă, metalice feroase și neferoase

De ce sortăm ?
Normele europene, la care s-a aliniat şi legislaţia noastră naţională, prevăd o reducere anuală a cantităţilor de deşeuri supuse eliminării definitive prin depunere în depozite ecologice

De la cine colectăm ?
De la persoane fizice, asociații de locatari/proprietari, agenți economici și instituții publice.

Cum colectăm?
De la populație – în cadrul programelor pe care le derulăm în fiecare UAT.
De la agenții economici pe baza de contract.

În ce colectăm?
În saci galbeni sau în europubele, containere şi prescontainere standardizate, special inscripționate, de o mulţime de dimensiuni şi forme.

Unde se duce fracția uscată?
Fracția uscată este transportată la stația de sortare proprie în vederea separării pe tipuri de materiale reciclabile.
Dupa sortare, fiecare fracție este balotata, materialele reciclabile rezultate sunt  valorificate la reciclatori specializaţi, iar refuzul de sortare este transportat la instalațiile de coincinerare.

Cât putem sorta ?
30000 tone/an

E important să faci asta, crede-ne! Tu separă deșeurile, iar noi le vom sorta și recicla.

Instalații de tratare a deșeurilor
REBU

Servicii

În această secţiune vei găsi informaţii despre serviciile noastre. Ne ocupăm de străzi, parcări, colectăm separat deşeuri menajere, asimilabile, din construcţii, reciclabile, amenajăm spaţii verzi şi locuri de agrement, deszăpezim şi curăţăm gheaţa de pe carosabil.

INAPOI LA SERVICII